product/band-m42

M42

M42-bandsågbladet lämpar sig väl för produktionssågning när massiva material och balkar ska kapas. Detta blad är ett utmärkt val särskilt vid kapning av svårbearbetade metaller. Även detta sågblad ger låg kostnad per kapning.

Användning
  • Produktionssågning, massiva material, balkar och profiler
  • Rostfritt stål
  • Även för mer krävande produktionssågning

Fråga offert